این کتاب که یکی از منابع آزمون دکتری است، توسط دیوید بالام و مایکل وست نگاشته و توسط دکتر ساعی و دکتر سیفی ترجمه شده است. مقدمه این کتاب را می توانید در ادامه مطلب دریافت کنید.

معرفی کتاب

کتاب حاضر، درباره فرآیندهای حاکم بر نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل چون مرکانتیلیسم «مکتب بازاربست گرایی»، لیبرالیسم، ساختارگرایی و همچنین، نظریه‌های جدید انتقادی نگاشته شده است.

ادامه مطلب
منبع : ما۲۴نفر |معرفی کتاب: درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل منبع : ما۲۴نفر |معرفی کتاب: درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل
برچسب ها : کتاب ,اقتصاد سیاسی ,معرفی کتاب ,ادامه مطلب